Menu główne

Comenius - Waterways in Europe: Opportunity or Danger? 
Szlaki wodne w Europie - okazja czy zagrożenie?

Kolejne informacje

DOTYCHCZASOWE DZIAŁANIA W RAMACH PROJEKTU

Miesiąc wrzesień 2012r. upłynął na rekrutowaniu uczniów klas I i II zainteresowanych uczestnictwem. Warunkami przyjęcia, poza samą chęcią udziału, była znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej średnio zaawansowanym oraz umiejętność współpracy w grupie i kreatywność. Te ostatnie sprawdzone zostały przy okazji realizacji pierwszego zadania-tworzenia prezentacji tematycznych w grupach w październiku. Odbyło się również spotkanie informacyjne z rodzicami uczestników projektu. W rezultacie dziś zespół składa się z 21 rzetelnych i twórczych młodych osób.

 

W listopadzie 2012 koordynator projektu, p. Monika Chabałowska, oraz p. Dyrektor Jadwiga Andrzejewska wyjechały na wizytę przygotowawczą do miejscowości Waregem w Belgii. Tam wszyscy partnerzy pracowali nad organizacją kolejnych wizyt i realizacją założeń projektu. 

W listopadzie i grudniu cały zespół pracował m.in. nad prezentacjami naszego kraju, regionu i szkoły, uzupełnianiu mapy zarysem granic krajów i rzek oraz najważniejszymi miastami( "łańcuszek" zadaniowy), wykonanie logo oraz maskotki projektu i prowadzenie dokumentacji wszystkich działań. Przeprowadziliśmy też demokratyczne wybory dot. grup mających reprezentować nasz kraj podczas wizyt u partnerów.

Styczeń 2013 to dopełnianie formalności związanych z wyjazdem, spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających do Hiszpanii, dokańczanie maskotki, logo, oraz kolejne spotkanie z rodzicami.

W lutym 2013 odbyła się pierwsza podróż uczniów do kraju partnerskiego, którym była Hiszpania. Po wyborach maskotki i logo projektu oraz pracy w grupach międzynarodowych nad kwestiami dot. Szlaków wodnych w Europie otrzymaliśmy kolejne zadanie-przygotowanie broszury turystycznej.

Marzec 2013 upłynął na pracy nad broszurą i przygotowaniem się do wyjazdu i prezentacji w Bułgarii.

Kwiecień 2013 to spotkanie z rodzicami uczniów wyjeżdżających do Bułgarii, opisana wyżej podróż do Sofii i realizacja kolejnych zadań oraz otrzymanie wytycznych na spotkanie w Niemczech.

W maju 2013 grupa Comenius włączyła się do przygotowania Dnia Otwartego I LO, który miał miejsce 29.05.2013. Uczniowie przedstawili swoją działalność w ramach projektu oraz pomagali w innych inicjatywach związanych z przebiegiem Dnia Otwartego.

Dnia 7 czerwca  2013 miało miejsce drugie spotkanie dla rodziców wszystkich uczestników projektu. podsumowujące działania projektu w I fazie realizacji Uczniowie oraz koordynator przedstawili dotychczasowe działania i wrażenia z projektu, oraz przedstawiono zarys działań na drugi rok trwania projektu.

Przed nami podsumowanie prac po roku trwania projektu i ewaluacja  oraz przygotowanie do wizyt w Niemczech i Turcji. W kwietniu 2014 czeka nas największe wyzwanie czyli przygotowanie wizyty w Polsce. Trwają już pierwsze przymiarki do tego ważnego wydarzenia.