Projekt Socrates Comenius
Strona Główna
Cele Projektu
Szkoły w projekcie
Spotkania
Uczestnicy
Nauczyciele
Prace
CELE
  • Przeprowadzenie wnikliwych badań dotyczących geograficznych i klimatycznych osobliwości jak również kulturowych i ekonomicznych cech wybranych europejskich regionów
  • Analiza i porównanie doświadczeń
  • Uatrakcyjnienie lekcji geografii, biologii, języków obcych
  • Zwiększenie wśród uczniów świadomości o otaczajacym ich środowisku naturalnym
  • Umocnienie świadomości europejskiej wśród nauczycieli i uczniów naszej szkoły
  • Kontynuowanie długotrwałej współpracy miedzy wybranymi europejskimi szkolami w celu wzmocnienia europejskiego wymiaru w programie nauczania
Madryd Privas Dobris Weilburg Tczew Menu nawigacyjne