Projekt Socrates Comenius
JEDNO ŚRODOWISKO - RÓŻNE KULTURY
Strona Główna
Cele Projektu
Szkoły w projekcie
Spotkania
Uczestnicy
Nauczyciele
Prace
Projekt Comenius jest elementem europejskiej edukacji młodzieży. W zbliżeniu młodzieży do Europy ogromną rolę odgrywa wzajemne poznanie. Służy temu idea przewodnia Comeniusa, którą jest "Jedno środowisko - różne kultury". Młodzież uczetnicząca w programie ma mozliwość nie tylko poszerzenia swojej wiedzy z zakresu wiedzy o swoim środowisku i środowiskach uczestników szkół partnerskich , ale także stosowania w praktyce informacji uzyskanych z przeprowadzanych badań. Sposób prowadzenia zajęć w projekcie Comenius umożliwia młodzieży również wykształcenie w sobie otwartości, umiejętności komunikowania się z innymi ludźmi i prowadzenia samodzielnej pracy badawczej. Program COMENIUS to przekraczanie kanonów szkolnych i burzenie szkolnych schematów. Młodzież nabywa więc takich umiejętnosci, które są bardzo cenione w życiu. Praca nad projektem pozwala także na zaprezentowanie siebie i zdobytych informacji, poznawanie swojego środowiska i swojej cząstki projektu. Dzięki nowoczesnym technikom komunikowania się i nowoczesnym technologiom gromadzenia informacji zdobywamy cenną wiedzę, która może nam się przydać w przyszłym życiu.
Madryd Privas Dobris Weilburg Tczew Colmenar Viejo, Privas, Dobris, Weilbrug, Tczew Poprzednia edycja naszego projektu