Cele Projektu


Wpływ projektu na uczniów, nauczycieli,szkołę i środowisko lokalne.
- Projekt nawiązania miedzynarodowej współpracy trzech europejskich szkół, umozliwiający wglad w kulturowy i ekonomiczny rozwój w róznych regionach Europy.
- Poszukiwanie sladów dziedzictwa kulturowego i przemysłowego Tczewa i okolic, ukazanie przenikania się kultur regionalnych i narodowych, gromadzenie materiałów i pamiatek i wymiana ich z partnerami pozwoli na umiejętne łączenie poznawania korzeni narodowych- tego co rodzime z tym co europejskie.
- Poprawa jakosci kształcenia o elementy europejskie poprzez wzbogacenie lekcji historii i geografii o materiały dotyczące projektu.
- Zwiększenie motywacji uczniów i nauczycieli biorących udział w projekcie poprzez wzocnienie ich świadomości europejskiej. Ukazanie lokalnej społeczności, że wchodząc do Europy nie gubimy swoich narodowych korzeni i narodowej kultury, lecz wzbogacamy ją o ważne europejskie wartości.

Działania podjete w ramach projektu.
- Przystąpienie Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej- Curie w październiku 2000.
- Powołanie nauczyciela koordynatora.
- Zebranie informacji na temat projektu, stosowanych materiałów i dokumentacji.
- Popularyzacja projektu Comenius wśród młodzieży licealnej.
- Powołanie grupy uczniów i nauczycieli, którzy chcą uczestniczyć w projekcie.
- Przygotowanie planów roboczych w podgrupach przedmiotowych.
- Zgłoszenie projektu do Agencji Narodowej.
- Spotkania i wyjazdy zagraniczne.