Projekt Socrates Comenius

Projekt Comenius jest elementem europejskiej edukacji młodzieży. W zbliżeniu młodzieży do Europy ogromną rolę odgrywa wzajemne poznanie. Służy temu idea przewodnia Comeniusa, którą jest "Kulturowe i przemysłowe dziedzictwo wybranych regionów Europy". Łamanie barier to zrozumienie odrębnosci kulturowych tradycji ekonomii. Uświadomienie sobie, że młodzież z różnych państw przychodzi do Europy z wielopokoleniowym dorobkiem swoich przodków. Młodzież uczetnicząca w programie ma mozliwość nie tylko poszerzenia swojej wiedzy i umiejętnosci, ale i stosowania w praktyce informacji przeprowadzonych z wynikających badań. Sposób prowadzenia zajęć w Comeniusie umożliwia młodzieży również wykształcenie w sobie otwartości, umiejętności komumikowania się z innymi ludźmi i prowadzenia samodzielnej pracy badawczej, przekraczanie kanonów szkolnych i burzenie szkolnych schematów. Młodzież nabywa więc takich umiejętnosci, które są bardzo cenione w życiu. Praca nad projektem pozwala także na zaprezentowanie siebie i zdobytych informacji, poznawanie swojego środowiska i swojej cząstki projektu. Dzięki nowoczesnym technikom komunikowania się i nowoczesnym technologiom gromadzenia informacji zdobywamy cenną wiedzę, która może nam się przydać w przyszłym życiu.