Spotkania 2002/2003


Spotkanie w Dobris 16-19 stycznia 2003

W dniach 16-19 stycznia w Dobris w Czechach odbyło się spotkanie robocze, którego celem głównym było ustalenie warunków współpracy na nowy rosz szkolny i przygotowanie materiałów aplikacyjnych Organizatorem spotkania byli uczniowie Gimnazjum im. Karola Czapka w Dobris pod kierunkiem nauczycielki j. niemieckiego pani Oliny Svojitkovej. Grupę polską reprezentowały uczennice klasy III B Michalina Jażdżewska i Agata Jurga oraz nauczycielki Krystyna Jarosz - nauczycielka j. niemieckiego, Aleksandra Krzemińska - nauczycielka informatyki. Z Gimnazjum Philipinum w Weilburgu przyjechało pięcioro uczniów z dwójką opiekunów. Program wizyty był bardzo dobrze przygotowany i interesujący. Pierwszego dnia wszystkie grupy spotkały się w szkolnej bibliotece, gdzie każdy z uczestników spotkania otrzymał biuletyn informacyjny ze szczegółowym rozkładem zajęć. Ustalono też terminy kolejnych spotkań w Weilburgu ( 27-30 marca 2003 r.) i w Tczewie ( 5-8 czerwca 2003 r.). W Weilburgu spotkanie będzie miało również charakter roboczy, w Tczewie nastąpi podsumowanie tegorocznego projektu i prezentacja prac wszystkich grup.
Położone w środkowej Bohemi miasteczko Dobris nazywane jest od wieków miastem na "złotej ścieżce". Atrakcją miasta jest wspaniały zamek.
Mieliśmy możliwość zwiedzenia tego niezwykłego obiektu, podziwiania wspaniale zachowanych wnętrz, komnat, pospacerowania po przyzamkowym ogrodzie. W zamkowej restauracji wszyscy uczestnicy spotkania zjedli uroczysty obiad. Następnego dnia, w piątek w godzinach przedpołudniowych zwiedzaliśmy malownicze miasteczko Pribram. Tu znajduje się miejsce kultu Matki Boskiej ze św. Góry do którego podążają pielgrzymi nie tylko z Czech.
W godzinach popołudniowych w gimnazjum w Dobris w obecności mera i vice-mera miasta, nauczycieli i rodziców odbyła się prezentacja dotychczasowych prac poszczególnych zespołów. Uczniowie z Weilburga prezentowali fragmenty swoich prac za pomocą rzutnika multimedialnego, Polacy i Czesi mieli przygotowane materiały o swoich regionach na tablicach-panelach. Uczennice z Tczewa scharakteryzowały nasz region ( Tczew, Gniew) i przedstawiły krótko zakresy tematów przygotowywanych w tym roku przez zespół polski. Grupa czeska - w zespołach zdawała relacje z postępu dotychczasowych prac.
Po prezentacji wywiązała się dyskusja. Aby rozpowszechnić wyniki prac ustalono, że do ostatecznej publikacji dodane zostaną również wersje prac w języku czeskim i polskim, a nie jak do tej pory tylko w języku angielskim lub niemieckim. Spotkanie w szkole zakończyło się poczęstunkiem oraz występem szkolnej grupy teatralnej, która zaprezentowała się w krótkim dramacie o walce dobra ze złem.
W sobotę mieliśmy okazję zwiedzania stolicy Czech - złotej Pragi. Odwiedziliśmy Hradczany, spacerowaliśmy po starych uliczkach Pragi, a wieczorem czekała nas uczta duchowa w filharmonii praskiej - opera Traviata Verdiego.

Spotkanie w Weilburgu 21 - 24 marca 2003

W dniach 21-24 marca w Weilburgu w Niemczech odbyło się spotkanie podsumowujące pracę w ramach projektu Comenius "Dziedzictwo kulturowe i przemysłowe w wybranych regionach Europy". W spotkaniu, oprócz grupy czeskiej i niemieckiej, uczestniczyli przedstawiciele z Polski.
Nasz kraj reprezentowała dwójka nauczyciel Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Tczewie, Aleksandra Krzemińska, nauczycielka informatyki i anglista, Remigiusz Koluch oraz dwie uczennice, Alicja Bagnucka i Marta Knopik. - Zaraz po przyje?dzie do Weilburga zwiedziliśmy Gimnazjum Philipinum - szkołę koordynującą pracę projektu Comenius - mówią uczestnicy. Na uwagę zasługuje fakt, że w bibliotece gimnazjum Philipinum znajduje się jedna z najwazniejszych prac Amosa Komeńskiego - Comeniusa, patrona projektu. Zwiedziliśmy również Weilburg, przepięknie położone miasteczko, którego atrakcją jest barokowy zamek.
W piątek, który okazał się najważniejszym dniem spotkania, jego uczestnicy przedstawiali najważniejsze dokonania w ramach projektu Comenius. Każda grupa bardzo starannie się do tego przygotowała. Uroczystość rozpoczął występ chóru szkolnego. Następnie zebranych przywitał dr Hans Helmut Hoos, dyrektor szkoły. Po oficjalnych przemówieniach nastąpiła prezentacja szkół uczestniczących w projekcie i ich dzielenie się doświadczeniami związanymi z udziałem w projekcie Comenius. - Do prezentacji użyłyśmy multimedialny rzutnik i program Microsoft Power Point - mówią licealistki - Dzięki temu w sposób nowoczesny mogliśmy przedstawić swoje prace. Poza tym wszystkie opracowania zostały zebrane na płycie CD, a część z nich została wydrukowana.
Poszczególne prezentacje i przemówienia przedstawicieli władz lokalnych Weilburga oraz przedstawiciela kuratorium oświaty, w których wszyscy podkreślali ważność nawiązania współpracy między szkołami i wyrażali nadzieję na kontynuację projektu, urozmaicały występy szkolnego zespołu tanecznego.
Piątkowe popołudnie tczewianie spędzili na zwiedzaniu pobliskiej, nieczynnej już kopalni rudy żelaza Fortuna W sobotę organizatorzy spotkania zafundowali uczestnikom wycieczkę rowerową, około 35 - kilometrową, po okolicznych miejscowościach.
Sobotnie popołudnie i wieczór wszyscy uczestnicy programu Comenius spędzili mile na pikniku, specjalnie zorganizowanym i przygotowanym na boisku szkolnym. - Nasi uczniowie po raz pierwszy brali udział w Comeniusie, ale spisali się na medal - powiedział nam Aleksandra Krzemińska. - Dla mnie najważniejsze jest to, że nasza praca nabiera europejskiego wymiaru. Daje możliwość komunikowania się z partnerami, wymiany doświadczeń z pedagogami z innych krajów oraz łamania barier i stereotypów. - Możemy powiedzieć, że warto uczestniczyć w takim programie i spotkaniach z nim związanych, gdyż dzięki niemu można poznać ludzi, nawiązać kontakty, przyja?nie i poczuć, że jesteśmy w Europie i do niej należymy - mówią licealistki - Praca w projekcie zmusiła nas do poszukiwań informacji, musiałyśmy odwiedzić liczne miejsca, zadawać pytania.

Spotkanie podsumowujące projekt Comenius 2002/2003

W dniach 5 - 8 czerwca 2003 odbyło się spotkanie podsumowujące tegoroczną pracę uczniów w ramach programu Comenius. Organizatorem spotkania była mgr inż. Aleksandra Krzemińska wraz z grupą młodzieży uczestniczącej w programie. Do Tczewa przybyli Meike Phillips, Alexander Wright, Steffen Behr oraz Maximilian Poppe pod opieką nauczycieli Uwe Kraferta i Pietera Kleemana.
Grupę czeską reprezentowały uczennice Eva Tyrova i Marketa Vojtiskova z nauczycielami Olina Svojitkovą i Milosem Capkiem. Celem wizyty było podsumowanie pracy i zaprezentowanie rezultatów na sesji popularno - naukowej jaka odbyła się w świetlicy I Liceum Ogólnokształcącego im Marii Skłodowskiej- Curie .
W sesji udział wzięli uczniowie - uczestnicy projektu Comenius, nauczyciele współpracujący w projekcie, przedstawiciele innych szkół ponadgimnazjalnych z opiekunami, dyrektor, wicestarosta powiatu Tczewskiego mgr Mariusz Wiórek. Sesja odbywała się w języku angielskim i niemieckim. Uczniowie prezentowali swoje prace za pomocą rzutnika multimedialnego - przedstawiając prezentacje wykonana w programie Power Point. Dokumenty tekstowe zostały wydrukowane i powstała w ten sposób trzy- częściowa publikacja - licząca prawie 600 stron.
W części polskiej znalazły się między innymi opracowania Zuzanny Bubki i Emilii Snochowskiej - dotyczące " Życia kulturalnego w Tczewie między 1918 - 1939", Marty Knopik, Katarzyny Zdunczyk oraz Natalii Dworskiej na temat " Prasy tczewskiej w okresie miedzywojennym", Marysi Szwedy, Radosława Stawiszyńskiego oraz Marcina Hellwiga - " Sport w Tczewie dawniej i dziś", Marty Głowskiej i Joanny Krauze - " Historia najstarszej szkoły w Tczewie", Karoliny Dąbrowskiej, Katarzyny Pieczewskiej i Magdaleny Langowskiej - " Mniejszości narodowe na Pomorzu w latach 1920 - 1939.
Uwagę zwracają prace Szymona Hinza i Łukasza Kosiora - " Historia zamku w Gniewie", " Śladami Forsterów - Agnieszki Koluch , Zuzanny Gąsior i Marii Madej a także " Historia kościoła Św. Stanisława w Subkowach - przygotowane przez Darię Prewysz - Kwinto i Mirelę Gromowską oraz prezentacja " Tczew - wczoraj i dziś " opracowana przez zespół : Michaliny Jażdżewskiej, Agaty Jurgi i Miłosza Knopika.
Uczestnicy projektu w ciągu kilku minut opowiadali o swoich doświadczeniach podczas zdobywania materiałów do pracy i pokrótce prezentowali wyniki swoich prac. Większość z nich nie zdawała sobie sprawy przystępując do projektu jak niezwykle ekscytujące będzie zbieranie materiałów , spotykanie i rozmowy z ciekawymi ludźmi, przeprowadzanie wywiadów. Widząc wyniki swoich poszukiwań wyrażali chęć kontynuowania pracy w przyszłym roku.
Uczennice z Czech przedstawiły prezentację dotyczącą " Historii mniejszości żydowskiej w Dobris", natomiast uczniowie z Weilburga prezentowali pracę " Villmarskie marmury".
Sesję zakończyła krótka część artystyczna, którą przygotowali uczniowie pod kierunkiem nauczycielek języka niemieckiego - Marii Mocarskiej i Krystyny Jarosz.
Na uczestników sesji czekał wspaniały poczęstunek, który zorganizowała mgr Julianna Leczkowska. Program wizyty naszych gości to nie tylko sesja popularno - naukowa - nadmienia Aleksandra Krzemińska - koordynator projektu ze strony polskiej. Goście nasi zwiedzili Pelplin z jego wspaniałą katedrą i Wydawnictwo Bernardinum, w piątek po południu byli gośćmi na zamku Gniewie - gdzie czekał na nich specjalny program - oprócz zwiedzania zamku występ chóru gregoriańskiego, walka rycerzy i wspaniałe śpiewy i tańce zespołu kociewskiego " Burczybas" pod kierunkiem pana Wojciecha Górskiego.
W sobotę goście z Czech i Niemiec odwiedzili Oceonarium w Gdyni, przespacerowali się skwerem Kościuszki i spędzili mile czas w Sopocie. Podczas wyjazdów do Pelplina, Gniewa, Gdyni i Sopotu - gościom towarzyszyła grupa uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Tczewie.
Podczas pobytu uczniów szkół partnerskich w Tczewie zawiązały się liczne przyjaźnie. Na pytanie czy warto uczestniczyć w projekcie - odpowiada Michalina Jażdżewska - Uczestnictwo w projekcie Comenius nauczyło mnie : cierpliwości, współpracy i wytrwałości oraz rozbudziło we mnie chęć poznania historii i piękna mojego miasta.